Przygotowanie pedagogiczne nauczycieli

Trwają przygotowania do rekrutacji na edycję 2017/19 – informacje wkrótce.
Bliższe informacje: Barbara Weychert, tel. 602 440 666 lub /22/ 59 34723; adres elektr.: barbara_weychert@sggw.pl