Terminy egzaminów dyplomowych 2017r.

Informacja dotycząca terminów egzaminów dyplomowych na studiach I-go stopnia i II-go stopnia na kierunku pedagogika i socjologia w roku akademickim 2016-2017

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2016/2017 ustala się następujące terminy egzaminu dyplomowego dla studentów III roku studiów licencjackich oraz studentów II roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika i socjologia (stacjonarnych i niestacjonarnych).

PEDAGOGIKA

Studia I-go stopnia

  Data złożenia pracy dyplomowej i właściwych dokumentów w dziekanacie Data egzaminu
1. do 21.06.2017 7,10,11 lipca 2017.
2. od 22.06.2017 do 30.06.2017 19,20 lipca 2017r.

Studia II-go stopnia

  Data złożenia pracy dyplomowej i właściwych dokumentów w dziekanacie Data egzaminu
1. do 21.06.2017 10,11 lipca 2017.
2. od 22.06.2017 do 30.06.2017 27,28 lipca 2017r.

Planowany termin egzaminu dyplomowego we wrześniu: 21-22 września 2017 r.
Termin złożenia pracy dyplomowej do 8.09.2017r.

SOCJOLOGIA

Studia I-go stopnia

  Data złożenia pracy dyplomowej i właściwych dokumentów w dziekanacie Data egzaminu
1. do 21.06.2017 12,13,14 lipca 2017.
2. od 22.06.2017 do 30.06.2017 18,19 lipca 2017r.

Studia II-go stopnia

  Data złożenia pracy dyplomowej  i właściwych dokumentów w dziekanacie Data egzaminu
1. do 21.06.2017 10,11 lipca 2017.
2. od 22.06.2017 do 30.06.2017 20,21 lipca 2017r.

Planowany termin egzaminu dyplomowego we wrześniu: 25-26 września 2017 r.
Termin złożenia pracy dyplomowej do 8.09.2017r.

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie §27 ust.1 student, zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do 30 czerwca. Dziekan na wniosek studenta zaopiniowany przez promotora może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do 6 miesięcy od terminu określonego w ust. 1.