Terminy posiedzeń Rady Wydziału Nauk Społecznych w roku akademickim 2017/2018:

26.09.2017
07.11.2017
28.11.2017
19.12.2017
30.01.2018
27.02.2018
27.03.2018
24.04.2018
29.05.2018
26.06.2018