Uczestnictwo w projekcie – Spotkanie – Inkubator Innowacyjności+

Szanowni Państwo,

W imieniu Zespołu Projektowego, zapraszam wszystkich pracowników na spotkanie dotyczące realizacji w SGGW projektu „Inkubator Innowacyjności+”.
Spotkanie odbędzie się w PONIEDZIAŁEK (5 czerwca 2017) sala 5, bud. IV.
Gościem spotkania, który udzieli odpowiedzi na Państwa pytania, będzie dr Michał Borowy (Zastępca Kierownika Projektu).

Aktualnie zasadniczym celem jest zidentyfikowanie badań o potencjale biznesowym.

Istotnym jest, że autorzy najbardziej aplikacyjnych rozwiązań mogą uzyskać dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, a także wsparcie w postaci analiz ekonomicznych (m.in. wycena własności intelektualnej, analiza finansowa pod kątem kosztów wdrożenia i produkcji, modelowanie ścieżek komercjalizacji, etc.) oraz usług prawnych.

Własne idee biznesowe można zgłaszać pod adresem:
http://inkubatorplus.sggw.pl/formularz/
Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo pod adresem:
http://inkubatorplus.sggw.pl/projekt/

Do współpracy zachęcam wszystkich pracowników, nie tylko posiadających gotowe rozwiązania, ale także Tych, którzy posiadają pomysły lub są gotowi podjąć trud ich wygenerowania.

Z poważaniem
dr Tomasz Herudziński