Uwaga studenci II i III roku studiów licencjackich na kierunku socjologia (tryb stacjonarny)

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyk (zaświadczenie o odbyciu praktyk, raport z praktyk) można składać w dniach 5 i 12 września 2018 (środa) w godzinach 10-12 w pok. 16. bud. 4.
Wszystkie dokumenty przyjmowane są wyłącznie w formie papierowej. Wzór raportu z praktyk znajduje się na stronie Wydziału w zakładce student-podania i dokumenty-raport z przebiegu praktyk.
Złożenie ww. dokumentów jest warunkiem zaliczenia praktyk, którego termin upływa 14 września 2018.

Z poważaniem,
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. praktyk na kierunku Socjologia,
dr Agnieszka Maj