Współpraca

Wydział Nauk Społecznych SGGW współpracuje m.in. z instytucjami oświatowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, poradniami profilaktyczno – terapeutycznymi,­instytutami badawczymi, firmami szkoleniowo- doradczymi i konsultingowymi.

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA WNS SGGW DO WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ

KOORDYNATOR DS. WSPÓŁPRACY WNS SGGW Z KLUCZOWYMI PRACODAWCAMI

dr Emilia Paprzycka emilia_paprzycka@sggw.pl