Inicjatywy

 

 • Grudzień 2017 – razem z pełnomocnikiem ds. jakości Wydziału Nauk Społecznych pełnomocnik ds. współpracy z gospodarką wziął udział w badaniu dotyczącym określenia kierunków i dobrych praktyk mających na celu ograniczenie ryzyka wynikającego z zaangażowania interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w zapewnienie i doskonalenie jakości kształcenia na SGGW.
 • Listopad 2017 – pełnomocnik reprezentował WNS na spotkaniu z prof. dr hab. Aleksandrem Lisowskim dotyczącym organizacji konferencji mającej na celu przedstawienie technologii jako oferty dla przedsiębiorstw, które chciałyby je wdrożyć w swojej działalności produkcyjnej, głównie skierowanej na rynki zagraniczne do takich krajów jak Chiny, Indie, Afryka Północna
 • Listopad 2017 – jedna ze studentek socjologii została wysłana na staż do współpracującej z wydziałem firmy Bluehill.
 • Październik 2017 – dwaj nasi studenci socjologii za pośrednictwem pełnomocnika ds. współpracy z gospodarką znaleźli zatrudnienie w firmie Smartscope na stanowiskach zgodnych ze zdobywanym przez nich wykształceniem – Supervisor CATI.
 • Październik 2017 – dwóch pracowników WNS – dr. Tomasz Herudziński oraz dr Małgorzata Bielecka otrzymali minigranty na realizację prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności +. Dają one nadzieje na rozwinięcie współpracy Wydziału z interesariuszami zewnętrznymi.
 • Październik 2017 – dla studentów pierwszego roku zostało zorganizowane „szkolenie z przedsiębiorczości”, które poprowadził Pan Szymon Skrzypiec – Dyrektor AIP SGGW.
 • Wrzesień 2017 – podpisano umowę o współpracy pomiędzy WNS a Kancelarią Prawną JNS Adwokat Paweł Janus.
 • Wrzesień 2017 – spotkanie Pani Dziekan Joanny Wyleżałek i Pełnomocnika ds. współpracy z gospodarką Pani dr Marty Makowskiej z firmą Kancelaria Prawna JNS Adwokat Paweł Janus w sprawie nawiązania współpracy.
 • Wrzesień 2017 – Firma Smartscope zgłosiła się z prośbą o poinformowanie studentów o wolnych miejscach pracy – na stanowiskach ankieter i ogłoszenia o pracę na stanowiskach ankieter telefoniczny i supervisor CATI. Ogłoszenie zostało rozesłane i umieszczone na stronie internetowej. Kilku studentów znalazło tam zatrudnienie.
 • Sierpień 2017 – Firma Smartscope zgłosiła się z prośbą o przysłanie im zdolnego studenta na staż. Do firmy został wysłany student, który dopiero co ukończył na WNS socjologię – Pan po odbyciu stażu otrzymał w firmie Smartscope pracę.
 • Czerwiec 2017 – przekazano studentom ofertę staży od firmy Quality Watch.
 • Czerwiec 2017 – podpisano umowę o współpracy pomiędzy WNS, Katedrą Pedagogiki a Fundacją Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA.
 • Czerwiec 2017 – dr Tomasz Herudziński, broker innowacyjności na WNS zorganizował spotkanie w sprawie uczestnictwa w projekcie Inkubator Innowacyjności + – gościem spotkania był dr Michał Borowy. Na spotkaniu wykazano, iż jest potencjał pracowników Wydziału do działań w sferze gospodarczej.
 • Maj 2017 – przeprowadzono rozmowy z firmami Quality Watch i Bluehill w sprawie organizacji staży dla studentów.
 • Kwiecień 2017 – studenci zostali zachęceni do udziału w Programie Mentorskim „zbadaj.to” organizowanym przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii.
 • Marzec 2017 – 20 studentów III roku pedagogiki wzięło udział w dodatkowych zajęciach „Metodyka edukacji artystycznej” z Panią dr Katarzyną Bogacką w Muzeum Narodowym w Warszawie.
 • Luty 2017 – rozpoczęła się kolejna edycja stażu rekomendowanego dla firm (Bluehill i 4P Research Mix), przekazano studentom ofertę staży od firmy Earlystage i Quality Watch.
 • Styczeń 2017 rok – zaktualizowano bazę danych współpracujących z WNS pracodawców, sprawdzono aktualność wszystkich adresów mailowych i telefonów kontaktowych.
 • Grudzień 2016 – Styczeń 2017 – cykl Spotkań z Trzecim Sektorem
  W jego ramach studenci spotkali się z:
  13.12. godz. 10:00 – Pan Paweł Żulewski z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
  20.12 godz. 10:00 – Daniel Bies – Pieczychlebek oraz Mateusz Józwiak ze Związku Strzeleckiego „Strzelec”
  03.01 godz. 10:00 – Jakub Krzemiński Fundacja Rozwoju Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego
  10.01. godz. 10:00 – Weronika Zaród Stowarzyszenie Program STACJA
  17.01. godz. 10:00 – Kalina Czwarnóg Funadcja Ocaleni
  24.01. godz. 10:00 – Natalia Pachenko EuroMajdan
  Zaproszeni goście prowadzili bardzo ciekawe zajęcia, w których z chęcią i aktywnie uczestniczyli studenci WNS
 • Listopad 2016 – gościliśmy społeczność Szkoły Podstawowej „Word School” z Piaseczna (klasy I-VI wraz z nauczycielami – ok. 70 osób). Szkoła uczestniczyła w projekcie organizowanym przez Zakład Pedagogiki Szkolnej z Terapią. Program spotkania obejmował udział uczniów w warsztatach organizowanych przez dwa wydziały WNS i WNE. Ponadto uczniowie wygłosili wyklad dla studentów kierunku Pedagogika studiów I oraz II stopnia. Tytuł wykładu: Ocenianie kształtujące oczami uczniów szkoły podstawowej (dr Monika Jurewicz).
 • Listopad 2016 – 47 studentów I roku pedagogiki, pod nadzorem dr Katarzyny Bogackiej spotkało się z Łukasz Ługowski, dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii oraz gimnazjum i liceum ‚Kąt’ – spotkanie podczas wykładu z przedmiotu „Problemy wychowawcze w szkole”.
 • Listopad 2016 – odbyło się spotkanie studentów socjologii z Panem Damianem Wareckim absolwentem SGH w Krakowie i Coachem ICC. Opowie studentom o swoich doświadczeniach związanych z pracą w dziale Human Resources.
 • Listopad 2016 – ruszyła kolejna edycja (czwarta) projektu STAŻ REKOMENDOWANY. Rozesłano studentom informacje o możliwościach staży i podjęcia pracy licznie otrzymywane przez WNS (m.in. od Wajda Studio, Bluehill, Grupa IQS).
 • Październik 2016 roku – została uzupełniona i przekazana Urzędu Miasta st. Warszawy tabela ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi możliwości współpracy naszego Wydziału z podmiotami zewnętrznymi, ma ona zostać udostępniona na stronach internetowych miasta i posłużyć promocji naszego Wydziału.
 • Wrzesień 2016 – podpisano umowę o współpracy pomiędzy WNS, Katedrą Pedagogiki a Stowarzyszeniem Ekologiczno – Kulturalnym Ziarno.
 • Wrzesień 2016 – nowym pełnomocnikiem ds. Współpracy z Gospodarką została dr Marta Makowska.