Wydział Nauk Społecznych uruchomił pracownię badań fokusowych. Studiuj Socjologię, zdobywaj kompetencje praktyczne


Wydział Nauk Społecznych uruchomił pracownię badań fokusowych w ramach powstałej na początku 2018 roku Pracowni Badań Społecznych realizującej badania zarówno o charakterze naukowym jak i komercyjnym.

Dzięki powstałej interdyscyplinarnej jednostce naukowo-badawczej i dydaktycznej działającej w Katedrze Socjologii studenci zdobywając wiedzę naukową będą mogli jednocześnie zdobyć doświadczenie praktyczne  poszerzając swoje kompetencje zarówno  w zakresie prowadzenia badań o charakterze ilościowym jak i jakościowym.

Prowadzenie badań z wykorzystaniem nowoczesnych technik umożliwia zarówno wyposażenie pracowni komputerowej jak i nowopowstałe laboratorium badań jakościowych. Studenci będą mogli korzystać z przestronnej pracowni wyposażonej w podglądownię i fokusownię z lustrem weneckim oraz systemem monitorowania umożliwiającym profesjonalną realizacje i analizę audio-wideo wywiadów. Dzięki takim możliwościom technicznym studenci będą mogli nie tylko obserwować przebieg dyskusji, ale także zdobywać praktyczne doświadczenie w roli moderatora badania. Zachęcamy więc zarówno do podejmowania studiów socjologicznych pierwszego stopnia jak i podejmowania i kontynuacji studiów magisterskich na kierunku Socjologia.