Komisje Wydziałowe

Kadencja 2016/2020

1. Komisja ds. nauki i rozwoju

Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Landau-Czajka
Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Członkowie: dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW, dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. SGGW, dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW,
dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW, dr hab. Karol Chrobak, dr Marta Cywińska, dr Ewa Sadurska-Duffy
Dziekan, Kierownicy Katedr, przedstawiciele pracowników samodzielnych i niesamodzielnych (po jednej osobie
z Katedry)

2. Komisja dydaktyczna dla kierunku Socjologia

Przewodnicząca: dr Małgorzata H. Herudzińska
Prodziekan ds. Dydaktyki na kierunku Socjologia

Członkowie: dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW, dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW, dr Piotr Swacha, dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW, dr hab. Agnieszka Kampka, dr Barbara Post, dr Emilia Paprzycka, dr Tomasz Herudziński, Joanna Olszak
Dziekan, Kierownik Katedry, kierownicy zakładów, koordynatorzy specjalności, przedstawiciel pracowników niesamodzielnych, przedstawiciel studentów

3. Komisja dydaktyczna dla kierunku Pedagogika

Przewodnicząca: dr Iwona Błaszczak
Prodziekan ds. Dydaktyki na kierunku Pedagogika

Członkowie: dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW, dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. SGGW, dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak, prof. SGGW, dr Katarzyna Bogacka, dr Monika Jurewicz, dr Jurij Plyska, dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek,
dr Ewa Lubina, dr Paweł Migała, Agata Fleter
Dziekan, Kierownik Katedry, kierownicy zakładów, koordynatorzy specjalności przedstawiciel pracowników niesamodzielnych, przedstawiciel studentów  

4. Komisja ds. jakości kształcenia

Przewodnicząca: dr Emilia Paprzycka
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

Członkowie: dr Iwona Błaszczak, dr Małgorzata Herudzińska, dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. SGGW,
dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW, dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW, dr hab. Agnieszka Kampka,
dr Barbara Post, dr Monika Jurewicz, dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek, dr Ewa Lubina, inż. Małgorzata Greliak, Adriana Jankowska
Prodziekani ds. dydaktyki , Kierownicy Katedr, koordynatorzy specjalności na kierunku Socjologia i Pedagogika, przedstawiciel pracowników administracyjnych,  przedstawiciel studentów

5. Komisje ds. monitorowania KRK dla kierunku Socjologia

Przewodnicząca: dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW
Kierownik Katedry Socjologii

Członkowie: dr Małgorzata Herudzińska, dr hab. Agnieszka Kampka, dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW,
dr Barbara Post, Joanna Olszak
Prodziekan ds. dydaktyki , koordynatorzy specjalności, przedstawiciel studentów

6. Komisje ds. monitorowania KRK dla kierunku Pedagogika

Przewodnicząca: dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. SGGW
Kierownik Katedry Edukacji i Kultury

Członkowie: dr Iwona Błaszczak, dr Monika Jurewicz, dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek, dr Ewa Lubina,
Adriana Jankowska
Prodziekan ds. dydaktyki , koordynatorzy specjalności, przedstawiciel studentów

7. Komisja oceniająca pracowników

Przewodnicząca: dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW
Dziekan

Członkowie: prof. dr hab. Anna Landau-Czajka, dr Iwona Błaszczak, dr Małgorzata Herudzińska,
dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. SGGW, dr hab.Monika Podkowińska, prof. SGGW, dr Ewa Sadurska-Duffy, dr Katarzyna Bogacka, dr Mariusz Kosieradzki
Prodziekani, Kierownicy Katedr, przedstawiciele pracowników niesamodzielnych (po jednej osobie z Katedry), przedstawiciel związków zawodowych

8. Komisja ds. promocji WNS

Przewodniczący: dr Tomasz Herudziński
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Promocji

Członkowie: dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW, dr hab. Karol Chrobak,dr Marta Makowska, dr Paweł Migała, dr Jurij Plyska
Dziekan, Pełnomocnicy Dziekana WNS SGGW ds.: Współpracy Międzynarodowej, Współpracy z Gospodarką, Współpracy ze Szkołami Średnimi, Studentów z Zagranicy

9. Wydziałowa komisja wydawnicza

Przewodnicząca: dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW
Dziekan

Członkowie: prof. dr hab. Anna Landau-Czajka, dr Iwona Błaszczak, dr Małgorzata Herudzińska,
dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. SGGW, dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW, dr Marta Makowska, dr Paweł Pasieka
Prodziekani, Kierownicy Katedr, przedstawiciele pracowników niesamodzielnych (po jednej osobie z Katedry)