Kontakt

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Wydział Nauk Społecznych

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. +48 22 59 347 10
fax. +48 22 59 347 01
e-mail: dwns@sggw.pl

REGON: 000001784
NIP: 525-000-74-25

Kontakt z dziekanatem