Kontakt

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
Wydział Nauk Społecznych

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. +48 22 59 347 10
fax. +48 22 59 347 01
e-mail: dwns@sggw.pl

Kontakt z dziekanatem