Pełnomocnicy Dziekana

Kadencja 2016-2020

Dr Emilia Paprzycka
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Jakości Kształcenia

 Dr hab. Karol Chrobak
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Współpracy Międzynarodowej

 Dr Marta Makowska
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Współpracy z Gospodarką

  Dr Tomasz Herudziński
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Promocji

 Dr Paweł Migała
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Współpracy ze Szkołami Średnimi

 Dr Rafał Boguszewski
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Monitorowania Losów Absolwentów

 Dr Agnieszka Maj
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Praktyk na kierunku Socjologia

 Dr Agnieszka Pawluk- Skrzypek
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Praktyk na kierunku Pedagogika

 Dr Jurij Plyska
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Studentów z Zagranicy

 Dr Małgorzata Bielecka
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Sprawozdawczości Naukowej

 Dr Wojciech Połeć
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Zasobów Bibliotecznych i Naukowych

 inż. Małgorzata Greliak
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Ochrony Danych Osobowych

mgr Anna Płodzik
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Zamówień Publicznych