Skład Rady Wydziału

SKŁAD RADY WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH SGGW W WARSZAWIE – kadencja 2016-2020

PRZEDSTAWICIELE  PRACOWNIKÓW  NAUKOWYCH
prof. dr hab. Ewa Przybylska
dr hab. Krystyna Błeszyńska, profesor SGGW
dr hab. Włodzimierz Chojnacki, profesor SGGW
dr hab. Franciszek Kampka, profesor SGGW
dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak, profesor SGGW
dr hab. Beata Maria Nowak, profesor SGGW
dr hab. Monika Podkowińska, profesor SGGW
dr hab. Ewa Skrzetuska, profesor SGGW
dr hab. Anna Wachowiak, profesor SGGW
dr hab. Joanna Wyleżałek, profesor SGGW
dr hab. Teresa Zaniewska, profesor SGGW
dr hab. Karol Chrobak
dr hab. Agnieszka Kampka
dr Iwona Błaszczak
dr Katarzyna Bogacka
dr Monika Jurewicz
dr Emilia Paprzycka
dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek
dr Wojciech Połeć
dr Piotr Swacha

PRZEDSTAWICIELE INNYCH PRACOWNIKÓW
inż. Małgorzata Greliak

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW
Maria Fabjańska
Adriana Jankowska
Ilona Kwas
Marta Majda
Agata Szaruga

PRZEDSTAWICIEL ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
dr Mariusz Kosieradzki