Skład Rady Wydziału

SKŁAD RADY WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH SGGW W WARSZAWIE – kadencja 2016-2020
prof. dr hab. Anna Landau-Czajka
prof. dr hab. Ewa Przybylska
dr hab. Krystyna Błeszyńska – profesor SGGW
dr hab. Włodzimierz Chojnacki – profesor SGGW
dr hab. Franciszek Kampka – profesor SGGW
dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak – profesor SGGW
dr hab. Hanna Podedworna – profesor SGGW
dr hab. Ewa Skrzetuska – profesor SGGW
dr hab. Stanisław Stępka – profesor SGGW
dr hab. Anna Wachowiak – profesor SGGW
dr hab. Wiesław Walkiewicz – profesor SGGW
dr hab. Teresa Zaniewska – profesor SGGW
dr hab. Monika Podkowińska – profesor SGGW
dr hab. Joanna Wyleżałek – profesor SGGW
dr hab. Karol Chrobak
dr hab. Beata Gofron
dr hab. Agnieszka Kampka
dr hab. Andrzej Korczak
dr Iwona Błaszczak
dr Katarzyna Bogacka
dr Małgorzata Herudzińska
dr Monika Jurewicz
dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek
dr Emilia Paprzycka
dr Wojciech Połeć
dr Piotr Swacha

PRZEDSTAWICIELE INNYCH PRACOWNIKÓW
inż. Małgorzata Greliak

PRZEDSTAWICIELE STUDENTÓW
Agata Fleter
Adriana Jankowska
Joanna Olszak
Sylwia Sobieska
Michał Parzych
Iuliia Shelepa

PRZEDSTAWICIEL ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
dr Mariusz Kosieradzki