Zakład Komunikacji Społecznej

W Zakładzie Komunikacji Społecznej realizowana jest specjalność Komunikacja społeczna, w ramach której studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające im na sprawne posługiwanie się nowoczesnymi narzędziami komunikacyjnymi na rynku pracy.

Działalność naukowo-badawcza pracowników Zakładu wiąże się z szeroko rozumianą komunikacją społeczną. Tematy podejmowane w projektach badawczych i tekstach naukowych to m.in.: komunikowanie w rodzinie i w organizacji; komunikacja w sferze prywatnej i publicznej; zapośredniczona przez media i wykorzystująca obraz; mechanizmy mediów tradycyjnych i funkcje społeczne nowych mediów, socjolingwistyka i analiza dyskursu.

Wyniki badań prezentowane są na ogólnopolskich konferencjach naukowych organizowanych przez Zakład, wśród których można wymienić: „Wirtual. Nowy wspaniały świat?” (2009), „Retoryka i władza”(2011), „Retoryka wizualna” (2013), „Retoryka wizerunku medialnego” (2015). W roku 2013 zainicjowane zostały Warsztaty Praktycznych Umiejętności Komunikacyjnych adresowane do studentów.

Kierownik:
dr hab. Monika Podkowińska, adiunkt tel. +48 22 59 347 80; +48 22 59 348 01
Nauczyciele akademiccy:
dr hab. Agnieszka Kampka, adiunkt tel. +48 22 59 348 01
dr Mariusz Kosieradzki, starszy wykładowca tel. +48 22 59 348 30
dr Piotr Wiench, adiunkt tel. +48 22 59 348 30