Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Sens dojrzewania i młodości…”

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Sens dojrzewania i młodości. W poszukiwaniu (nie)możliwych strategii kształcenia i wychowania w warunkach ponowoczesności” współorganizowaną przez Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Konferencja jest piątą z cyklu konferencji, których głównym organizatorem jest Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie.
W tym roku konferencja odbędzie się 25 kwietnia na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Zapraszamy na stronę konferencji
https://sites.google.com/view/mlodziez/