Zaproszenie na seminarium „STATUS ZWIERZĄT W PERSPEKTYWIE ETYCZNO-PRAWNEJ”

Wykład pt.:

„Prawna ochrona zwierząt przed niehumanitarnym traktowaniem –
doświadczenia w praktyce”

wygłosi:

adwokat Karolina Kuszlewicz

prowadząca Kancelarię Adwokacką, specjalizująca się w prawnej ochronie zwierząt, autorka bloga „W imieniu zwierząt i przyrody – głosem adwokata”, członkini Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

 

20 marca 2018 r., o godz. 18.30, sala 1, budynek 4, kampus SGGW, ul. Nowoursynowska 166 w Warszawie.

            W czasie kolejnego posiedzenia seminaryjnego w dniu 17 kwietnia 2018 r., referat Rola etologii w badaniu relacji człowiek – zwierzę oraz jej filozoficzne źródła, wygłosi Dr. hab. Tadeusz Kaleta (Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW).

Organizator: dr Paweł Pasieka, Zakład Filozofii SGGW.

 

Abstrakt

Podstawowym aktem prawnym w zakresie ochrony zwierząt przed niehumanitarnym traktowaniem w Polsce jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzą. Ustawa obowiązuje już ponad 20 lat. W tym czasie była kilkukrotnie nowelizowana, a także wszczętych zostało na jej podstawie tysiące spraw i wydanych wiele istotnych orzeczeń sądowych.

Przepisy tej ustawy teoretycznie nie pozostawią wątpliwości co do tego, że zwierzętom należy się ochrona przed niehumanitarnym traktowaniem. Jak jednak wygląda praktyka i egzekwowanie tego prawa? W zakresie ochrony zwierząt towarzyszących (tzw. zwierząt ulubieńców) panuje co do zasady zgoda społeczna i konsekwencja organów ścigania i sądów w stosowaniu ustawy o ochronie zwierząt, w szczególności nakazu humanitarnego traktowania tych zwierząt. Natomiast istnieje szereg problemów i barier, które powodują, że wiele grup zwierząt nadal pozbawianych jest należnej im prawnej ochrony.

W wystąpieniu zostaną przedstawione najciekawsze elementy ochrony zwierząt w prawie z perspektywy adwokackiej, w tym w szczególności zasada humanitarnej ochrony zwierząt, a problematyka przestępstw wobec zwierząt, problemy praktyczne obowiązywania ustawy o ochronie zwierząt w oparciu o case studies.

Powyższe zagadnienie zostaną poddane analizie z uwzględnieniem wybranego orzecznictwa, które co do zasady nie stanowi źródła prawa, niemniej ma wpływ na rozumienie zakresu i zasad ochrony zwierząt przed niehumanitarnym traktowaniem.