ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM „STATUS ZWIERZĄT W PERSPEKTYWIE ETYCZNO-PRAWNEJ”

Zakład Filozofii, Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie

Wykład pt.:
„Rola etologii w badaniu relacji człowiek – zwierzę oraz jej filozoficzne źródła”,
 wygłosi
Dr hab. (prof. SGGW) Tadeusz Kaleta (Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW).

17 kwietnia 2018 r., o godz. 18.30, sala 1, budynek 4, kampus SGGW, ul. Nowoursynowska 166 w Warszawie.

W czasie kolejnego posiedzenia seminaryjnego w dniu 22 maja 2018 r., referat Status prawno-etyczny zwierząt i jego implikacje w działalności weterynaryjnej, wygłosi Dr hab. (prof. SGGW) Teresa Malinowska (Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW).

Organizator: dr Paweł Pasieka, Zakład Filozofii SGGW.