SEMINARIUM – „STATUS ZWIERZĄT W PERSPEKTYWIE ETYCZNO-PRAWNEJ”

Zakład Filozofii, Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie zaprasza na wykład pt.:
Problematyka odpowiedzialności cywilnej lekarza weterynarii,
który wygłosi
Mecenas Gabriela Morawska-Stanecka (Kancelaria GMS Katowice, Przewodnicząca Koła Przyjaciół Czworonogów), w dniu 12 czerwca 2018 r., o godz. 18.30, sala 1, budynek 4,
kampus SGGW, ul. Nowoursynowska 166 w Warszawie.

Organizator: dr Paweł Pasieka, Zakład Filozofii SGGW.

Abstrakt:
Wykonywanie zawodu lekarza weterynarii nie doczekało się do chwili obecnej szerszej regulacji ustawowej, ani zbyt wielu monografii. Jednak wzrost powszechnej świadomości społeczeństwa w zakresie praw zwierząt i szeroko rozumianej ochrony zwierząt oraz wzrost zamożności i posiadanie zwierząt o coraz wyższej wartości materialnej powoduje, że należy postawić kilka nowych pytań, dotyczących odpowiedzialności lekarza weterynarii za leczenie zwierzęcia. Chcę wskazać słuchaczom najistotniejsze kwestie, związane z odpowiedzialnością cywilną w ogólności, jej źródłami  i przesłankami powstania, wynikające z przepisów kodeksu cywilnego,  a następnie odnieść je bezpośrednio do lekarza weterynarii, mając na  uwadze regulacje dotyczące tego zawodu: ustawę o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawę o zakładach leczniczych dla zwierząt, zasady  etyki i deontologii weterynaryjnej.

Tytułem wstępu do zagadnienia odpowiedzialności cywilnej warto będzie zastanowić się nad sytuacją zwierzęcia w polskim prawie cywilnym. Scharakteryzuję przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza weterynarii, szczegółowo zajmując się problematyką bezprawności działania lub zaniechania oraz winy. Szczególną uwagę chcę poświęcić kwestii informowania właściciela zwierzęcia o diagnozie, rokowaniach i proponowanym leczeniu oraz uzyskiwaniu od niego zgody na leczenie zwierzęcia, szczególnie łączące się z procedurami inwazyjnymi, jak również prowadzeniem dokumentacji. Zajmując się tym zagadnieniem nie sposób będzie nie odnieść się do kwestii ochrony danych osobowych w gabinecie weterynaryjnym, gdyż lekarze weterynarii należą również do podmiotów gromadzących i przetwarzających dane osobowe. Na zakończenie przedstawię aktualne trendy w orzecznictwie sądowym, zarówno polskim jak i europejskim w  zakresie ochrony i leczenia zwierząt.

Gabriela Morawska-Stanecka, Adwokat

Przewodnicząca Koła Przyjaciół Czworonogów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

mail: gms@gms-adwokat.pl