Zaproszenie na seminarium „STATUS ZWIERZĄT W PERSPEKTYWIE ETYCZNO-PRAWNEJ”

Zakład Filozofii, Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie zaprasza na seminarium
„STATUS ZWIERZĄT W PERSPEKTYWIE ETYCZNO-PRAWNEJ”.

Wykład pt.:

„DEREIFIKACJA  ZWIERZĘCIA” – prawne definiowanie i powszechnie przyjęte znaczenie.

wygłosi:

prawnik, Agnieszka Gruszczyńska
doktorantka ISD na SWPS, członek Stowarzyszenia „Prawnicy na Rzecz Zwierząt”,
Kancelaria RESULT, Witkowski, Woźniak, Mazur i Wspólnicy sp. k.

27 lutego 2018 r., o godz. 18.30, sala 1, budynek 4, kampus SGGW, ul. Nowoursynowska 166 w Warszawie.

Organizator: dr Paweł Pasieka, Zakład Filozofii SGGW.


Abstrakt

Ustawą o ochronie zwierząt, uchwaloną 21 sierpnia 1997 r., wprowadzono klauzulę generalną (art. 1 ust. 1), która miała w sytuacji prawnej zwierząt innych gatunków niż człowiek dokonać istotnych zmian, często utożsamianą z pojęciem „dereifikacji” (odrzeczowienia). Potwierdzenie normą prawa stanowionego, że „zwierzę” jest „istotą żywą, zdolną do odczuwania cierpienia” miało zmienić jego los. Dodatkowo ustawodawca określił, że istoty te nie są „rzeczami”, a także nałożył na człowieka obowiązki – „jest mu (zwierzęciu) winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”. Obecnie, po 20 latach obowiązywania ustawy, w oparciu o praktykę i dorobek doktryny, warto pokusić się o zweryfikowanie „dereifikacji”, jako pojęcia, jako instytucji prawnej i jej umiejscowieniem w prawie krajowym, stosunku do prawa ponadnarodowego oraz nad znaczeniem dla wykładni przepisów poszczególnych gałęzi prawa. Warto więc podnieść kwestię – czy norma „(zwierzę) nie jest rzeczą” wprowadza zmianę tylko do sytuacji cywilnoprawnej zwierzęcia, czy może stanowi podwalinę dla konstruktu „szczególnego statusu zwierzęcia”. Zwłaszcza, że wprowadzone obowiązki człowieka wobec zwierząt mogą być uznane za wykraczające poza samo pojęcie „dereifikacji”.

Przeprowadzając powyższą analizę nie powinniśmy zapomnieć, że od 1997 r. hasło „Zwierzę nie jest rzeczą” zagościło na wielu plakatach i stało się nazwą kilku kampanii prowadzonych przez organizacje społeczne. Istotnym więc będzie pytanie jak w świadomości społecznej utrwaliło się znaczenie dereifikacji zwierzęcia?