Zmiana terminów przyjmowania stypendiów

Szanowni studenci

W roku 2017/2018 z uwagi na zmianę przepisów powszechnie obowiązujących wprowadzone zostaną nowe druki. Prosimy o sprawdzanie na stronie SGGW w  zakładce pomoc materialna, kiedy będą podwieszone właściwe wnioski i załączniki.

Mając to na uwadze, wnioski na stypendia będą przyjmowane najwcześniej od 16 października 2017 roku zgodnie z kalendarium administracyjnym WNS w dniach:

poniedziałek i środa w godz. 10-14

wtorek i piątek w godz. 8-12

oraz w sobotę dla studentów niestacjonarnych w godz. 8-12.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendiów (z wyrównaniem) zostanie odpowiednio wydłużony.

Jednocześnie informujemy, że wstępne listy rankingowe do stypendium rektora zostaną wywieszone w dniu 13.10.2017 roku.