O naszym wydziale

Wydział Socjologii i Pedagogiki jest stosunkowo młodą jednostką naukowo-dydaktyczną. Analiza potrzeb i problemów społecznych, prognozowanie społecznych konsekwencji działań ekonomiczno-politycznych i procesów kulturowych – to cele badawcze, jakie sobie stawiamy. Kształcimy specjalistów, którzy przyczynią się do zwiększania konkurencyjności i innowacyjności naszego kraju. Młodych ludzi umiejących analizować zachodzące zmiany i znajdować najlepsze sposoby osiągania założonych celów.

Czytaj więcej  

Poznaj naszą uczelnię!

Nadchodzące wydarzenia

Samorząd studentów

Samorząd Studentów Wydział Socjologii i Pedagogiki SGGW to organizacja działająca na rzecz studentów. Tworzą go osoby zaangażowane w działalność kulturową, naukową i społeczną. Naszym głównym zadaniem jest reprezentowanie społeczności studenckiej na wydziale oraz całej uczelni. Samorząd tworzy liczne projekty, propagując aktywny udział w życiu studenckim. Jesteś kreatywny? Chcesz zrealizować swoje pomysły? Samo studiowanie Ci nie wystarcza? Dołącz do nas Obecny skład Prezydium Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydział Socjologii i Pedagogiki: Przewodnicząca: Martyna Majda Wiceprzewodnicząca: Maria Magdalena Fabjańska Sekretarz: Ilona Kwas

Czytaj więcej