Komisje Wydziałowe

Kadencja 2016/2020

1. Komisja ds. Nauki i Rozwoju

Przewodnicząca: dr hab. Karol Chrobak
Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

Członkowie: dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW, prof. dr hab. Ewa Przybylska, dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW, dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW, dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. SGGW, dr Marta Cywińska, dr Ewa Florian.
Dziekan, Kierownicy Katedr, przedstawiciele pracowników samodzielnych i niesamodzielnych (po jednej osobie z Katedry).

2. Komisja Dydaktyczna dla kierunku Socjologia

Przewodnicząca: dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW
Prodziekan ds. Dydaktyki na kierunku Socjologia

Członkowie: dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW, dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW, dr Piotr Swacha, dr hab. Agnieszka Kampka, dr Barbara Post, dr Emilia Paprzycka, dr Tomasz Herudziński, Szymon Wielgosz.
Kierownik Katedry, kierownicy zakładów, koordynatorzy specjalności, przedstawiciel pracowników niesamodzielnych, przedstawiciel studentów.

3. Komisja Dydaktyczna dla kierunku Pedagogika

Przewodnicząca: dr Iwona Błaszczak
Prodziekan ds. Dydaktyki na kierunku Pedagogika

Członkowie: prof. dr hab. Ewa Przybylska, dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak, prof. SGGW, dr Katarzyna Bogacka, dr Monika Jurewicz, dr Jurij Plyska, dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek, dr Ewa Lubina, Martyna Majda.
Kierownik Katedry, kierownicy zakładów, koordynatorzy specjalności, przedstawiciel pracowników niesamodzielnych, przedstawiciel studentów.  

4. Komisja ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca: dr Kateryna Novikova
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

Członkowie: dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW, dr Iwona Błaszczak, prof. dr hab. Ewa Przybylska, dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW, dr hab. Agnieszka Kampka, dr Barbara Post, dr Monika Jurewicz, dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek, dr Ewa Lubina, inż. Małgorzata Greliak, lic. Adriana Jankowska.
Prodziekani ds. dydaktyki , Kierownicy Katedr, koordynatorzy specjalności na kierunku Socjologia i Pedagogika, przedstawiciel pracowników administracyjnych, przedstawiciel studentów.

5. Komisje ds. Monitorowania KRK dla kierunku Pedagogika

Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Przybylska
Kierownik Katedry Edukacji i Kultury

Członkowie: dr Iwona Błaszczak, dr Monika Jurewicz, dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek, dr Ewa Lubina, lic. Adriana Jankowska.
Prodziekan ds. dydaktyki , koordynatorzy specjalności, przedstawiciel studentów.

6. Komisja Oceniająca Pracowników

Przewodnicząca: dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW
Dziekan

Członkowie: dr hab. Karol Chrobak, dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW, dr Iwona Błaszczak, prof. dr hab. Ewa Przybylska, dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW, dr Ewa Florian, dr Katarzyna Bogacka, dr Mariusz Kosieradzki.
Prodziekani, Kierownicy Katedr, przedstawiciele pracowników niesamodzielnych (po jednej osobie z Katedry), przedstawiciel związków zawodowych

7. Komisja ds. Promocji WNS

Przewodniczący: dr Paweł Pasieka
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Promocji

Członkowie: dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW, dr hab. Karol Chrobak, dr Marta Makowska, dr Jurij Plyska.
Dziekan, Pełnomocnicy Dziekana WNS SGGW ds.: Współpracy Międzynarodowej, Współpracy z Gospodarką, Studentów z Zagranicy.

8. Wydziałowa Komisja Wydawnicza

Przewodnicząca: dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW
Dziekan

Członkowie: dr hab. Karol Chrobak, dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW, dr Iwona Błaszczak, prof. dr hab. Ewa Przybylska, dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW,   dr Marta Makowska, dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek.
Prodziekani, Kierownicy Katedr, przedstawiciele pracowników niesamodzielnych (po jednej osobie z Katedry).

9. Wydziałowa Komisja Wyborcza

Przewodniczący: dr Piotr Swacha
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Członkowie: dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW, dr Katarzyna Bogacka, mgr Edyta Kosieradzka, lic. Agata Szaruga.
Przedstawiciele pracowników samodzielnych, niesamodzielnych, administracji i studentów.