Pełnomocnicy Dziekana

Kadencja 2016-2020

Dr Kateryna Novikova
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. Karol Chrobak
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Współpracy Międzynarodowej

Dr Marta Makowska
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Współpracy z Gospodarką

Dr Paweł Pasieka
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Promocji

Dr Rafał Boguszewski
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Monitorowania Losów Absolwentów

Dr Agnieszka Maj
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Praktyk na kierunku Socjologia

Dr Agnieszka Pawluk- Skrzypek
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Praktyk na kierunku Pedagogika

Dr Jurij Plyska
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Studentów z Zagranicy

Dr Małgorzata Bielecka
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Sprawozdawczości Naukowej

Dr Wojciech Połeć
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Zasobów Bibliotecznych i Naukowych

inż. Małgorzata Greliak
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Ochrony Danych Osobowych

mgr Anna Płodzik
Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. Zamówień Publicznych