Niestacjonarne

Niestacjonarne

LICZBA GODZIN OGÓŁEM: 818
LICZBA ECTS: 120
I rok II rok Razem
Spec. I – 478
Spec. II – 498
Spec. I – 340
Spec. II – 320
Spec. I – 818
Spec. II – 818
ECTS
Spec. I – 60
Spec. II – 60
ECTS
Spec. I – 60
Spec. II – 60
ECTS
Spec. I – 120
Spec. II – 120

Socjologia  – Studia II stopnia – I rok

  Kursy dla wszystkich specjalności W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
1. Filozofia współczesna 30 30 E 5     5
2. Logika 30   E 3     3
3. Metodologia nauk społecznych 60       E 5 5
4. Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych   20     Z 4 4
5. Zróżnicowanie społeczne 40 40 Z 5 E 5 10
6. Socjologia wiedzy 20 20     E 5 5
7. Sociological English Language   48 Z 2 Z 2 4
8. Seminarium magisterskie   60 Z 2 Z 3 5
9. Przygotowywanie pracy magisterskiej       2   2 4
  RAZEM: 398 180 218   19   26 45

 

  Kursy dla specjalności
komunikacja społeczna
W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
10. Media a polityka   20 Z 4     4
11. Retoryka i erystyka   20 Z 4     4
12. Propaganda w różnych systemach społeczno–politycznych 20       Z 4 4
13. Komunikacja w organizacji 20   E 3     3
  RAZEM:80 40 40   11   4 15
  Razem I rok: 478 220 258   30   30 60

 

  Kursy dla specjalności badania społeczne i marketingowe W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
10. Analiza sieci społecznych 20 20 E 4     4
11. Badania partycypacji politycznej i elektoratów 10 10 Z 3     3
12. Badania fokusowe   10 Z 2     2
13. Internetowe techniki badawcze   10 Z 2     2
14. Sztuka budowania wizerunku – marketing   10     Z 2 2
15. Tworzenie diagnoz, ekspertyz, rekomendacji   10     Z 2 2
  RAZEM: 100 30 70   11   4 15
  Razem I rok: 498 210 288   30   30 60

Socjologia  – Studia II stopnia – II rok

  Kursy dla wszystkich specjalności W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
1. Badania ewaluacyjne   20      Z 2 2
2. Globalne procesy społeczne: globalizacja i antyglobalizacja 20 20 E 6     6
3. Zróżnicowanie społeczne polskiego społeczeństwa 20 20     E 5 5
4. Socjologia ekonomiczna 20 20 E 6     6
5. Ruchy społeczne 20 20     E 6 6
6. Seminarium magisterskie   60 Z 2 E 3 5
7. Przygotowywanie pracy magisterskiej       3   3 6
8. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego       5     5
  Praca dyplomowa            5 5
  RAZEM: 240 100 140   22   24 46

 

  Kursy dla specjalności komunikacja społeczna W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
9. Komunikacja międzykulturowa   20     Z 3 3
10. Język, społeczeństwo, władza 20 20 E 5     5
11. Public relations   20     Z 3 3
12. Komunikacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi 20   Z 3     3
  RAZEM: 100 40 60   8   6 14
  Razem II rok: 340 140 200   30   30 60

 

  Kursy dla specjalności badania społeczne i marketingowe W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
9. Socjologia życia publicznego 20 10 E 6     6
10. Teoria i praktyka badań opinii publicznej 10 10     Z 3 3
11. Badania i analizy zachowań konsumenckich   10  Z 2     2
12. Międzynarodowe badania porównawcze 10 10     Z 3 3
  RAZEM: 80 50 30   8   6 14
  Razem II rok: 320 150 170   30   30 60