Stacjonarne

Stacjonarne

LICZBA GODZIN OGÓŁEM: 1035

LICZBA ECTS: 120

I rok

II rok

Razem

Spec. I – 615

Spec. II – 585 

Spec. I – 390

 

Spec. II – 420 

Spec. I – 1005

Spec. II – 1005 

W.

Ćw. W.

Ćw.

 

Spec. I – 300

Spec. II – 210

Spec. I – 315

 

Spec. II – 375

Spec. I – 150

 

Spec. II – 210

Spec. I – 240

Spec. II – 210

ECTS

Spec. I – 60

Spec. II – 60 

ECTS

 

Spec. I – 60

Spec. II – 60 

ECTS

Spec. I – 120

Spec. II – 120 

Socjologia  – Studia II stopnia – I rok

  Kursy dla wszystkich specjalności W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
1. Filozofia współczesna 30 30 E 6     6
2. Logika 30       Z 2 2
3. Metodologia nauk społecznych 60       E 4 4
4. Zaawansowane techniki komputerowej analizy danych   30     Z 3 3
5. Badania ewaluacyjne   30     Z 3 3
6. Zróżnicowanie społeczne 30 30 E 7     7
7. Socjologia wiedzy 30 15     E 4 4
8. Sociological English Language   60 Z 2 Z 2 4
9. Seminarium magisterskie   60 Z 3 Z 2 5
10. Przygotowywanie pracy magisterskiej       2   2 4
  RAZEM: 435 180 255   20   22 42

 

  Kursy dla specjalności komunikacja społeczna W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
1. Semiotyka społeczna 30       E 3 3
2. Media a polityka 30   Z 3     3
3. Retoryka i erystyka   30 Z 4     4
4. Mediacje społeczne   30     Z 3 3
5. Propaganda w różnych systemach społeczno–politycznych 30       Z 2 2
6. Komunikacja w organizacji 30   E 3     3
  RAZEM:180 120 60   10   8 18
  Razem I rok: 615 300 315   30   30 60

 

  Kursy dla specjalności badania społeczne i marketingowe W Ćw 1sem. ECTS
1sem.
2sem. ECTS 2sem. ECTS
1. Analiza sieci społecznych 15 15 E 4     4
2. Badania partycypacji politycznej i elektoratów 15 15     Z 3 3
3. Badania fokusowe   15 Z 2     2
4. Internetowe techniki badawcze   15 Z 2     2
5. Badania edukacyjne   15 Z 2     2
6. Sztuka budowania wizerunku – marketing   15     Z 2 2
7. Tworzenie diagnoz, ekspertyz, rekomendacji   15     Z 2 2
8. Strategie pozyskiwania funduszy na badania i projekty   15     Z 1 1
  RAZEM: 150 30 120   10   8 18
  Razem I rok: 585 210 375   30   30 60

Socjologia  – Studia II stopnia – II rok

  Kursy dla wszystkich specjalności W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
1. Globalne procesy społeczne: globalizacja i antyglobalizacja 30 30 E 5     5
2. Socjologia ekonomiczna 30 15 E 5     5
3. Ruchy społeczne 30 15     E 5 5
4. Seminarium magisterskie   60 Z 2 Z 3 5
5. Przygotowywanie pracy magisterskiej       3   3 6
6. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego       5     5
  Praca dyplomowa            5 5
  RAZEM: 210 90 120   20   16 36

 

  Kursy dla specjalności komunikacja społeczna W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
1. Komunikacja międzykulturowa   30     Z 5 5
2. Język, społeczeństwo, władza 30 30     E 5 5
3. Public relations   30 Z 5     5
4. Debata publiczna   30     Z 4 4
5. Komunikacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi 30   Z 5     5
  RAZEM: 180 60 120   10   14 24
  Razem II rok: 390 150 240   30   30 60

 

  Kursy dla specjalności badania społeczne i marketingowe W Ćw 3sem. ECTS
3sem.
4sem. ECTS 4sem. ECTS
1. Socjologia życia publicznego 30 30 E 6     6
2. Teoria i praktyka badań opinii publicznej 15 15     Z 4 4
3. Analiza procesów decyzyjnych 30   Z 2     2
4. Analiza dokumentów i źródeł historycznych 15 15     Z 4 4
5. Badania i analizy zachowań konsumenckich   15     Z 2 2
6. Międzynarodowe badania porównawcze 15 15     Z 4 4
7. Zarządzanie projektami   15 Z 2 Z   2
  RAZEM: 210 120 90   10   14 24
  Razem II rok: 420 210 210   30   30 60