Terminy egzaminów dyplomowych 2019

Pedagogika

 

Egzaminy dyplomowe na studiach I-go stopnia i II-go stopnia na kierunku pedagogika w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2018/2019 ustala się następujące terminy egzaminu dyplomowego dla studentów III roku studiów licencjackich oraz studentów II roku studiów magisterskich na kierunku pedagogika (studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

PEDAGOGIKA

  Data złożenia pracy dyplomowej promotorowi Data złożenia pracy dyplomowej i właściwych dokumentów w dziekanacie Data egzaminu
1. do 31 maja 2019 r. do 29 czerwca 2019 r. 8,9,10 lipca 2019 r.
2. do 10 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r. 22,23 lipca 2019 r.
3. do 15 lipca 2019 r. do 6 września 2019 r. 13,16 września 2019 r.*

*W przypadku podejścia do egzaminu dyplomowego w terminie wrześniowym proszę o złożenie do dnia 29 czerwca 2019 r. podania, które dostępne jest na stronie WNS  (zakładka STUDENT / INFORMACJE OGÓLNE / PODANIA/DOKUMENTY / WZORY PODAŃ OGÓLNYCH – podanie o przedłużenie składania pracy dyplomowej).

Prodziekan ds. Dydaktyki
na kierunku Pedagogika
dr Iwona Błaszczak

 


 

Socjologia

 

Egzaminy dyplomowe na studiach I-go stopnia i II-go stopnia na kierunku socjologia w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2018/2019 ustala się następujące terminy egzaminu dyplomowego dla studentów III roku studiów licencjackich oraz studentów II roku studiów magisterskich na kierunku socjologia (studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym).

SOCJOLOGIA

  Data złożenia pracy dyplomowej promotorowi Data złożenia pracy dyplomowej i właściwych dokumentów w dziekanacie Data egzaminu
1. do 31 maja 2019 r. do 29 czerwca 2019 r. 10,11 lipca 2019 r.
2. do 10 czerwca 2019 r. do 9 lipca 2019 r. 22,23 lipca 2019 r.
3. do 15 lipca 2019 r. do 6 września 2019 r. 13,16 września 2019 r.*

*W przypadku podejścia do egzaminu dyplomowego w terminie wrześniowym proszę o złożenie do dnia 29 czerwca 2019 r. podania, które dostępne jest na stronie WNS  (zakładka STUDENT / INFORMACJE OGÓLNE / PODANIA/DOKUMENTY / WZORY PODAŃ OGÓLNYCH – podanie o przedłużenie składania pracy dyplomowej).

Prodziekan ds. Dydaktyki
na kierunku Socjologia
dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SGGW