Niestacjonarne

Niestacjonarne

Pedagogika – Studia II stopnia – I rok

  Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 1/ZIMOWY
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Metodologia badań społecznych 10 10 E 4
2. Współczesne problemy psychologii 20   Z 3
3. Pedagogika ogólna 20   Z 4
4. Translatorium 1   24 Z 2
5. Seminarium magisterskie   20 Z 2
  Szkolenie BHP     Z  
  Kurs biblioteczny     Z  
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
6. Metody pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowań  i emocji 10 10 Z 5
7. Metodyka poradnictwa pedagogicznego i doradztwa zawodowego 10 10 E 5
8. Metodyka pracy pedagoga szkolnego 10 10 E 5
  Łącznie godziny w semestrze 1: 164 80 84   30

 

  Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 2/LETNI
Zajęcia dla wszystkich specjalności
1. Antropologia kulturowa 10 10 Z 3
2. Logika 10 10 E 4
3. Współczesne problemy socjologii 10 10 Z 3
4. Przedmiot do wyboru 1 20   Z 2
5. Translatorium  2   24 Z 2
6. Seminarium magisterskie   20 Z 2
7. Wykład monograficzny   16 Z 1
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
8. Projektowanie i ewaluacja programów edukacyjno-wychowawczych 10 10 Z 5
9. Diagnostyka pedagogiczna 10 10 E 5
10. Interwencje pedagogiczne i mediacje 10 10 Z 3
  Łącznie godziny w semestrze 2: 200 80 120   30

Pedagogika – Studia II stopnia – II rok

  Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 3/ZIMOWY
Zajęcia dla obu specjalności
1. Współczesne koncepcje filozofii i etyki 20   Z 3
2. Andragogika 20   Z 3
3. Pedagogika porównawcza 20   Z 3
4. Pedeutologia 20   Z 2
5. Przedmiot do wyboru 2 20   Z 2
6. Seminarium magisterskie   20 Z 2
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
7. Projektowanie terapii pedagogicznej 10 10 E 4
8. Terapia dziecka z trudnościami w uczeniu się 10 10 E 4
9. Innowatyka pedagogiczna 10   Z 2
10. Metodyka organizacji współpracy środowiskowej w szkole   10 Z 5
  Łącznie godziny w semestrze 3: 180 130 50   30

 

  Kursy w ćw Rygor zaliczenia ECTS
SEMESTR 4/LETNI
Zajęcia dla obu specjalności
1. Seminarium magisterskie   20 Z 2
2. Praktyki zawodowe   90/150 Z 3
3. Praca magisterska        12
Kursy: specjalność Pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną
4. Organizacja i planowanie procesu kształcenia 20 10 E  5
5. Metodyka rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole 10 10 E 5
6. Organizacja zajęć pozalekcyjnych   10 Z 3
  Łącznie godziny w semestrze 4: 170 30 140   30